de nederlandse taal hoofdletter
nederlandse - Nederlands flag Nederlands.
Vanaf heden is een nieuwe module toegevoegd aan de NOGEPA 0.5A Basic Offshore Safety, het Compressed Air Emergency Breathing System CA-EBS. In de Noordzee sector maken inmiddels alle Nederlandse en Engelse helikopters gebruik van het CA-EBS systeem. Om die reden biedt FMTC deze NOGEPA 0.5C training aan als onderdeel van de NOGEPA 0.5A.
nederlandse - Oktoberfeest / Duits.
Bij ons kunt u alle artiesten boeken tegen transparante prijzen. Neem contact op met ons boekingskantoor of bel direct met Twilight Entertainment via onze infolijn: 0497 360718. U kunt de naam van de door uw gezochte artiest ook boven in het scherm intoetsen, u komt dan direct bij de artiest van uw keuze terecht.
Wanneer schrijf je woorden met een hoofdlettergebruik?
Taal in je scriptie 39. Nederlandse taal 19. Aaneenschrijven van woorden en samenstellingen. 10 vormen van plagiaat. Hoe lees je een wetenschappelijk artikel? Laat je scriptie nakijken op taal. Plagiaatcontrole voor studenten. Doe de check. Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl. Scribbr Scriptie Academy. Ontvang gratis tips in je mailbox. Exclusieve tips die nergens anders gedeeld worden.; Op het juiste moment, wanneer jij het nodig hebt. Wanneer schrijf je woorden met een hoofdlettergebruik? Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Lou Benders. Laatste update op: 8 november 2017. Hoofdletters gebruik je altijd aan het begin van een zin zoals ook in deze zin tenzij de zin begint met apostrof s. Dan krijgt de tweede letter de hoofdletter.
bibliotheek denhaag
Spelling Hoofdletters.
de Nederlandse taal. Regel 5b: Als de aardrijkskundige naam niet meer als zodanig fungeert, vervalt de hoofdletter. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen. Regel 5b laat enige vrijheid, omdat men van mening kan verschillen over de vraag of de aardrijkskundige naam nog als zodanig fungeert.
kind leren programmeren
Nederlands Hoofdlettergebruik.
Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel van, van der, in t een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk. In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun originele schrijfwijze: mevrouw van der Velde, mevrouw J. van der Velde, Jan Vanden Broucke. eigennamen van onder meer unieke gebouwen, vervoermiddelen, organen, instellingen, verenigingen, producten, diensten en bedrijven, ook in samenstellingen en afleidingen: Westertoren, Statendam, Europese Unie, Hoge Raad, het Rijk, Nederlandse Taalunie, Comité Oranjefeesten, Essotankstation. aardrijkskundige namen van plaatsen, streken, landen, bergen, rivieren, woestijnen, hemellichamen en hun samenstellingen en afleidingen: Brussel, Leidseplein, Zuid-Afrika, de Poolster, Gentenaar, New Yorker, Noordpoolexpeditie, Randstedelijk. namen van talen en dialecten, ook in samenstellingen en afleidingen: Nederlands, de Nederlandse taal, Nederlandkunde, Franstalig, Zuid-Afrikaans, Brabants, Indo-Germaans, Swahili.
invoeren auto
Wanneer zet je een hoofdletter? Taalhelden.
Maar alleen als de naam is afgeleid van een aardrijkskundige naam of als het om een specifiek volk gaat. Feestdagen en historische gebeurtenissen. Wanneer zet je geen hoofdletter? Bij soortnamen van personen, dieren of plaatsen. Als het verband met de persoon is vervaagd.
piano spelen
Adviezen over hoofdletter of kleine letter Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Tijdschrift cadeau geven. Over Onze Taal. Onze Taal steunen. hoofdletter of kleine letter. hoofdletter of kleine letter. 75 Aanwezigen / aanwezigen hielpen mee. Nieuwsgierig Aagje / aagje. Aarde / aarde / de Aarde / de aarde. ABC / abc losse letters klein?
16.3 Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren woordenlijst.
b talen en dialecten en daarmee verbonden culturen. 1 De naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. 2 Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we met een kleine letter.
Franstalig hoofdletter?
Deze woorden worden met een hoofdletter geschreven: Frans, Engels en Duitstalig. Afleidingen en samenstellingen met aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Dat geldt ook voor namen van talen en de verbogen vormen daarvan Nederlands, de Nederlandse taal, alsook voor de samenstellingen die hiermee worden gevormd Nederlandstalig, Nederlandssprekend, Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands.
Wanneer schrijf je een hoofdletter? Goed met Tekst.
NS Nederlandse Spoorwegen. KRO katholieke radio omroep. VS Verenigde Staten. Afkortingen van eigennamen bestaande uit vier of meer letters krijgen volgens de regels maar één hoofdletter. Je schrijft dus.: Ook hierop zijn weer talloze uitzonderingen: ANWB, AVRO, PvdA. Soms veranderen afkortingen in woorden woorduitspraak. Omdat steeds meer mensen hiv zeggen in plaats van het oorspronkelijke H.I.V, heeft deze afkorting zijn hoofdletters en punten verloren. Meer over schrijven en inbound marketing. Kerstmis of kerst met een hoofdletter? 19 februari 2016 Tags: schrijffout, schrijfwijze hoofdletter, taal.
16. Hoofdletters of kleine letters? woordenlijst.
het Hof van Cassatie. hoofdletter uit respect. eerste woord van een zin. Wanneer ga je op reis? De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org Meer weten over taal? Kijk op www.taalunieversum.org of www.taaladvies.net.
Hoofdletter in de Nederlandse spelling Wikipedia.
Wim Daniëls, Spellingcaroussel Prisma 2005 geeft aanvullende informatie over de Technische Handleiding en over inconsequenties die in dit artikel niet aan de orde zijn gekomen. Een alternatieve spelling, deels ook voor het hoofdlettergebruik, biedt het Witte Boekje 2006: VII" Hoofdletters, pp. Nederlandse spelling Nederlandse spellingregels dt-fout aardrijkskundige namen accenttekens achternamen afbreken apostrof dieren en plantennamen Groene Boekje hoofdletter koppelteken liggend streepje onjuist spatiegebruik paardenbloemregel smurfenregel Spellingwijzer Onze Taal trema tussen-n tussen-s alternatieve spelling.

Contacteer ons

kerstpakket sligro 2015 van dale klein woordenboek van de nederlandse taal gratis kerstpakket aanvragen 2015 verloedering van de nederlandse taal dag van de nederlandse taal de nederlandse taal hoofdletter test je kennis van de nederlandse taal beheersing van de nederlandse taal kerstpakket 2015 sligro kerstpakket makro 2015