flexwet 1 juli 2016
De veranderingen per 1 januari 2016: wet en regelgeving HR Praktijk.
Vanaf juli 2016 is het verrekenen van kosten met het loon alleen nog toegestaan als dat vooraf schriftelijk is besloten, daarnaast moet de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon overhouden. Vanaf 1 januari 2016 is de werkgever verplicht het deel van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal over te maken.
wasdroger
Vijf vragen over de Wet Werk en Zekerheid de flexwet' NOS.
De Tweede Kamer debatteert over de Wet Werk en Zekerheid. Die staat ook wel bekend als de flexwet. Wat is dat voor een wet? Met deze wet wilde het kabinet het arbeidsrecht aanpassen aan de veranderde arbeidsverhoudingen. De meeste delen gingen in op 1 juli 2015.
bmi berekenen man leeftijd
Wet werk en zekerheid: overzicht NBBU.
Dit betekent dat u tot 1 juli 2016 nog 130 weken gebruik kunt maken van het uitzendbeding en dat per 1 juli 2016 nog 78 weken uitzendbeding mogelijk is. Per 1 juli 2016 zullen fase 1 en 2 nog 78 weken zijn i.p.v.
tattoo
Hoe flex is de flexwet? NOS.
Hoe flex is de flexwet? Iedereen krijgt er vanaf 1 juli mee te maken: de nieuwe flexwet. Op het eerst gezicht verandert er misschien niet heel veel, maar toch is het handig om te weten hoe de nieuwe wet in elkaar zit.
Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 HR Praktijk.
Wet minimumloon vanaf 1 juli 2016. De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2016 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2016 het minimum maandloon: 1.53720, het minimum weekloon: 35475, en het minimum dagloon: 7095.
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? Rijksoverheid.nl.
De regeling geldt sinds 1 januari 2017 en geldt ook in 2018. Deze afwijking van de ketenbepaling is mogelijk als de cao voor het primair onderwijs basisonderwijs van toepassing is. U leest hierover meer in de Kamerbrief van 22 december 2016.
De flexwet voor een aowerwel, of niet nog geldend? Kassa.
Ook kan de werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 13 weken van de ziekte. Hier geldt wel overgangsrecht voor werknemers die vóór 1 juli 2016 AOW-gerechtig worden en vóór 1 januari 2016 ziek zijn geworden en dit na 1 januari nog steeds zijn.
Belangrijkste wijzigingen voortkomend uit de Flexwet VSBN.
Per 1 januari 2016 zal dit op basis van de nieuwe wet in de Sign-CAO moeten worden teruggebracht naar een maximum van vier jaar. Proeftijd In de nieuwe flexwet staat onder andere dat er vanaf 1 juli 2015 geen proeftijd meer is toegestaan bij een tijdelijk contract korter of gelijk aan zes maanden.
Positie flexwerkers sterker Arbeidsovereenkomst en cao Rijksoverheid.nl.
Ontslag: brochures voor werknemers. Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar. Het nieuwe ontslagrecht geldt bij. Ontslag: brochures voor werkgevers. Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar. Het nieuwe ontslagrecht geldt bij.

Contacteer ons

nieuwe flexwet 2016 flexwet oproepkracht flexwet 2015 flexwet 1 juli 2016 flexwet onderwijs 2016 flexwet overheid flexwet detachering wet flex en zekerheid het taal of de taal burn out burn in woordenboek van de nederlandse taal sbs6 kerstpakket 2015