nederlandse taal of nederlandse taal
standaard-Nederlands / Standaardnederlands Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Subjectieve vaak spottend bedoelde taalbenamingen krijgen een kleine letter: potjeslatijn, koeterwaals, hooghaarlemmerdijks bekakte taal' volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal: eene" schertsende benaming voor de taal van personen, die niet hun eigen dialect, maar eene aangeleerde, onnatuurlijke taal, of boekenhollandsch spreken.
nederlandse artiesten
16.3 Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren woordenlijst.
We gebruiken de koppeltekens of spaties die ook voorkomen in de aardrijkskundige naam waarvan de taalnaam is afgeleid. het New Yorks. We gebruiken een koppelteken en twee of meer hoofdletters in de naam van een taal die is samengesteld met afgeleide aardrijkskundige namen.
nederlandse artiesten
Spelling Hoofdletters.
de Nederlandse taal. Regel 5b: Als de aardrijkskundige naam niet meer als zodanig fungeert, vervalt de hoofdletter. Dit geldt ook voor samenstellingen en afleidingen. Regel 5b laat enige vrijheid, omdat men van mening kan verschillen over de vraag of de aardrijkskundige naam nog als zodanig fungeert.
beste nederlandse online casino
Hoofdletter in de Nederlandse spelling Wikipedia.
De veldmuis of M icrotus a rvalis, die tot de familie C ricetidae behoort, is in Europa een vrij algemeen voorkomend knaagdier. In Nederlandstalige publicaties van in flora en fauna gespecialiseerde instellingen worden de Nederlandse namen van welomlijnde soorten vaak met een hoofdletter geschreven: De" W aterrietzanger is een wereldwijd bedreigde soort" SOVON website, De" meest zeldzame soort die gevonden is, is V eenzegge C arex davalliana die maar in twee ver van elkaar liggende natuurgebieden in Nederland voorkomt" Floranieuws van Floron. Deze spellingwijze heeft niet de voorkeur en daarom worden Nederlandse soortnamen in gewone" teksten zoals op Wikipedia met een kleine letter geschreven grote zilverreiger, madeiragoudhaan. Alleen een aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord krijgt wel een hoofdletter: Amerikaanse smient, Turkse lelie. Zie ook sectie 1.3. Externe link bewerken. Artikel over planten en dierennamen uit het tijdschrift Onze" Taal."
nederlandse zoekmachine
Veelgestelde vragen over het Nederlands Taalunieversum.
Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw werken Nederland en België of Vlaanderen meer en meer samen op het gebied van het Nederlands. In 1980 sloten Nederland en België het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Dit verdrag beoogt de integratie van Nederland en de Vlaamse gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.
Online Nederlands casino
16. Hoofdletters of kleine letters? woordenlijst.
het Hof van Cassatie. hoofdletter uit respect. eerste woord van een zin. Wanneer ga je op reis? De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org Meer weten over taal? Kijk op www.taalunieversum.org of www.taaladvies.net.
nederlandse zoekmachine
nationaliteit: Nederlands / Nederlandse Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Onze Taal steunen. Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse. Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse. Wat moet ik op een formulier invullen achter nationaliteit: Nederlands of Nederlandse? Nederlands en Nederlandse zijn beide mogelijk; in paspoorten en rijbewijzen wordt Nederlandse gebruikt. Wie de vorm met e gebruikt, vat de combinatie nationaliteit: Nederlandse op als verkorting van Wat is uw nationaliteit?
Online Nederlands casino
Taaladvies.net.
Stel een vraag. Stel een taalvraag over het Nederlands, bijvoorbeeld over spelling, grammatica of woordgebruik, aan de taaladviseurs van Taaladvies.net. De nieuwste adviezen op Taaladvies.net. Nederlandse namen voor landen en steden. Definities van veelvoorkomende taalkundige termen. Overzicht van geraadpleegde naslagwerken.
Nederlands Hoofdlettergebruik.
namen van talen en dialecten, ook in samenstellingen en afleidingen: Nederlands, de Nederlandse taal, Nederlandkunde, Franstalig, Zuid-Afrikaans, Brabants, Indo-Germaans, Swahili. namen van specifieke bevolkingsgroepen en hun samenstellingen en afleidingen: Noor, Amerikaan, Palestijn, Jood, Inca, Azteek, Eskimo, Belgenmop, anti-Joods, Mayacultuur, Vikingschip. namen van officiële feestdagen en historische gebeurtenissen, tenzij de naam onderdeel uitmaakt van een samenstelling of afleiding: Pasen maar: paasnacht, paasmaandag, Hemelvaart maar: hemelvaartsdag de Tweede Wereldoorlog, oudejaarsavond.
Taalhulp Taalunieversum.
Dan vindt u hier een duidelijk en betrouwbaar antwoord. Stel een vraag over taaladvies en vind het antwoord. De officiële spelling van het Nederlands is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal. Is het Filipijnen of Filippijnen en hoe heet een inwoner van de Comoren?

Contacteer ons

gratis kerstpakket 2015 kpn kerstpakket 2015 sligro kerstpakket 2015 burn out onderwijs 2016 de nederlandse taal test nederlandse taal of nederlandse taal oplossingsgericht coachen cursus woordenlijst van de nederlandse taal rituals kerstpakket 2015 online versie van de woordenlijst nederlandse taal